Rules

King-protein.nl sells nutrients, supplements and healthy food available on the European Union market.

  • We offer our clients:
  • High-quality products
  • Professional service
  • The best and competitive prices
  • Advice on how to use the articles we sell
  • Fast order fulfillment

Contact with the shop
Company details:

Slootdreef 175
Zoetermeer 2724 AG, Holland
Tel. +31 685558518

BTW (NIP): NL002484908B27 KvK
(REGON): 74006487

Bank account number:
NL44 INGB 0008 2087 26

Bank account number for foreign transfers:
NL44 INGB 0008 2087 26

BIC: INGBNL2A

CAUTION !!!
WE ASK ALL CUSTOMERS WHO PAY FOR THE ORDERED GOODS TO GIVE THE ORDER NUMBER IN THE TITLE OF TRANSFER. THIS WILL ALLOW US TO IDENTIFY THE DEPOSIT QUICKLY.

I. Rules for placing an order

In order to place an Order:

1.zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2.wybrać produkt a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
3.Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
4.Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,

5.Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w
wiadomości e-mail,
6.Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
7.Każde zamówienie złożone w ten sposób jest traktowane jako umowa kupna sprzedaży dokonana za pośrednictwem Internetu.
8.Każdy klient bez względu na formę dokonania zamówienia (przez telefon lub za pośrednictwem sklepu internetowego) akceptuje poniższy regulamin.
9. Każdy z klientów logujących się lub dokonujących zakupów w naszym sklepie bez logowania wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę King-protein.nl
10. Administratorem danych osobowych jest King-protein.nl
11. King-protein.nl zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień, które budzą nasze wątpliwości np. niepełny adres, brak numeru kontaktowego itp. Jednocześnie wymagamy od każdego z klientów podania aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu kontaktu w sprawie zamówienia.
12. Ceny podane w Sklepie www.King-protein.nl są podane w Euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT – BTW).
13. King-protein.nl zobowiązuję się informować swoich klientów o zmianach cen, które mogą wystąpić po złożeniu zamówienia. Jeżeli cena w takim przypadku nie będzie odpowiadać klientowi zamówienie będzie anulowane.

II. Dostawa
1.Dostawa Produktu odbywa się na terenie Holandii i Belgii.
2. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce „DOSTAWA” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terenie Holandii i Belgii.
4. Zamówienia dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
5. Otrzymany produkt może nieznacznie różnić się wyglądem od produktu na zdjęciu. Wynika to z faktu częstych zmian wzorów opakowań przez producentów.
6. King-protein.nl nie ponosi odpowiedzialności za długość dostarczania paczki przez tzw. przewoźników (firmy kurierskiej lub poczty współpracującej z naszą firmą).
7.Klient ma prawo w ciągu 14 dni odstapic od umowy bez podania przyczyny.
8.Jeżeli taka sytuacja jak w/w ma miejsce to wszystkie koszty wysyłki pokrywa klient.
9,Jeżeli klient zapłacił za towar, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później niż 14 dni po zwrocie lub anulowaniu.
10. Firma zrealizuje przyjęte zamówienia tak szybko jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 30 dni.
11. Paczkę należy sprawdzić w obecności kuriera, czy nie jest uszkodzona. Jeśli jest należy nie odbierać paczki oraz spisać protokół. Jeśli paczka jest uszkodzona prosimy jej nie odberać lub spisać protokół.
12. Wszelkie informacje o zmianach adresu, smaku, ilości i rodzaju asortymentu przyjmujemy drogą mailową lub w komentarzu przy składaniu zamówenia.
13.Wycofanie zamówienia jest możliwe do póki zamówienie ma status niezrealizowanego w momencie zmiany statusu na „zamówienie wysłane” jego wycofanie nie jest już możliwe, a wszelkie koszty związane z nieodebraniem paczki ponosi klient.
14. Firma King-protein.nl nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu paczek spowodowane niekompetencją firmy kurierskiej lub poczty.
15. Zobowiązujemy się do jak najszybszej realizacji składanych zamówień. W przypadku, gdy klient sklepu odmówi przyjęcia wysłanego produktu bez wcześniejszego kontaku, obciąża się go wszelkimi poniesionymi kosztami.
16. W przypadku zaginięcia paczki spowodowanego przez Pocztę lub firmę kurierską zobowiązujemy się do natychmiastowego złożenia  reklamacji u przewoźnika.
17. Czas reklamacji przedłuża się w takim przypadku o czas potrzebny firmie przewozowej do rozpatrzenia reklamacji.
18. King-protein.nl zobowiązuje się do zwrotu zagubionego towaru lub ekwiwalentu pieniężnego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania odszkodowania od przewoźnika wymienionego wyżej. Zwrot pieniędzy odbywa się zawsze za pomocą przelewu bankowego na konto uprzednio wskazane przez osobę dokonującą reklamacji.

III. Reklamacje i gwarancja
1.Wszystkie sprzadawane przez nas produkty są nowe i oryginalnie zapakowane.
2.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną.
3.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację ,numer zamówienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać po uprzednim skontaktowaniu się z nami i określeniu miejsca wysyłki.
5.Reklamacja/Zwrot/Wymiana odbywa się za okazaniem ważnej faktury.
6.Zwracany towar nie może być otwarty ani uszkodzony.
7.W przypadku gdy klient odbiera od kuriera lub listonosza uszkodzoną przesyłkę zawsze robi to na własne ryzyko.
8.Zwrot lub wymiana towaru odbywa się zawsze na koszt klienta.
9.Warunkiem zwrotu pieniędzy na konto jest to, że towar jest w stanie nienaruszonym (jego opakowanie nie jest uszkodzone i żadna z plomb zabezpieczających nie jest zerwana).
10.Reklamacje nie będą uwzględnione, gdy produkt będzie otwarty.

IV. Dane osobowe w sklepie internetowym
1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest King-protein.nl
2.Celem przetwarzania danych przez administratora King-protein.nl jest realizacja zamówienia w sklepie internetowym, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
A. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
B. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatność w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

V. Postanowenie końcowe
The Seller reserves the right to make changes to the Regulations, i.e. changes to the law, changes in payment and delivery methods - to the extent to which these changes affect the implementation of the provisions of these Regulations.
Each purchase is connected directly with the acceptance of the regulations.

Please consider your purchases carefully.
If you have any questions, please contact us by e-mail or
tel. +31 685558518

Yours faithfully, King-protein.nl

Copyright (c) 2021 King Protein. All rights reserved.

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website. Privacy Policy

Sign in

Megamenu

Your cart

There are no more items in your cart